ITIL-ISO20000 kurser

 

I samarbete med BiTA kan vi erbjuda utbildningar inom ITIL i Malmö, Göteborg och Stockholm.

ITIL Foundation v3 (3 dagar)
ITIL, IT Infrastructure Library, är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. ITIL beskriver hur ett företag kan få struktur, kontroll och planering i såväl organisation som arbetssätt för att beskriva, designa och leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år. Under 2007 lanserades en uppdatering av praxisen, i dagligt tal kallad ITIL version 3, som ytterligare förtydligar hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt. (Kontakta oss för mer information.)

ITIL Capability Moduler(5 dagar vardera)
Capability-kurserna är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor inom praxisens och livscykelns delar. De fyra modulerna är Service Offerings and Agreements, Planning, Protection and Optimization, Release Control and Validation samt Operational Support and Analysis.
(Kontakta oss för mer information.)

ITIL Lifecycle Moduler(3 dagar vardera)
Lifecycle-kurserna är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor inom praxisens och livscykelns delar. De fem modulerna är Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation samt Continual Service Improvement.
(Kontakta oss för mer information.)