ITIL genomgång

För att alla ska tala samma språk vid en tillämpning av ITIL kan det behövas en gemensam genomgång.
Det kan röra sig om en generell genomgång för de som ska sätta igång, som ger dem en god översikt över ITILs termer och processer. Hur processerna är länkade till varandra och framför allt vilken nytta de genererar. Det kan även vara en företagsanpassad orientering där fokus och kopplingar till den egna verksamheten styr innehållet.
Varför inte låta oss utbilda er personal när det är dags att sätta igång?
Vi kan hjälpa er skräddarsy en ITIL genomgång som innefattar era processer och arbetssätt.