Utbildning

Utbildning är inte bara själva utbildningsinsatsen för oss. Vi vill säkra utbildningsinsatsen för Er så att ni får ut maximalt av den.

Vi erbjuder följande tjänster i samband med utbildningar genom oss:

  • Utbildningsplanering. Finns rätta förutsättningar och när är det bäst att utbilda kollegerna? Vilken utbildning skall vi välja och hur skall vi utbilda?
  • Coachning före och under utbildningen med eventuell certifiering. Vi stödjer och hjälper med vår erfarenhet under hela utbildningsinsatsen.
  • Kontroll och uppföljning av utbildningsinsatsen. Hur gick det? Hur använder och förvaltar vi bäst kompetensen efter utbildningen? Hur går vi vidare?

Vi levererar utbildning på plats eller på partners utbildningscenter i Sverige.

  • ITIL genomgång
  • Utbildning inom ITIL och ISO20000 med BiTAs utbud
  • Företagsanpassade utbildningar inom OpenVMS systemmanagement

Lär med under rubrikerna ITIL genomgång, ITIL – ISO20000 kurser och OpenVMS.