Test & Validering

Vi levererar kompetensstöd samt stöd för att sätta upp och optimera kunders test och validerings processer. Leveransen kan ske som timpool, timbaserad eller projekt orienterad beroende på vad vi skall göra.

  • Hjälp med att ta fram en bra testprocess med testrutiner.
  • Hjälp med att planera och organisera testresurser testmiljöer som kompetensresurser.
  • Hjälp med att upprätta testmiljöer och testfall.
  • Hjälp med att följa upp och utvärdera tester.