Systemimplementation

Arbetet sker i projektform tillsammans med er där våra konsulter deltar som projektledare.

  • Framtagning av Krav- och systemspecifikation.
  • Framtagning av projektplan med resurs- och tidsplan.
  • Implementering efter beslutad projektplan av Krav- och systemspecifikation.
  • Test av vald lösning. Driftsättning och dokumentation.
  • Utvärdering av lösning och projekt.

Vi har kompetensen att leda och driva systemutvecklingsprojekt så att de levererar affärsnytta på ett effektivt, säkert och kvalitetsmässigt sätt.

Ta in vår kompetens under hela projektet eller vid kritiska faser som stöd till befintlig projektorganisation.
Vi har projektledningstöd med erfarenhet av metoder som exempelvis PROPS och PRINCE2.