Change Management

Vi levererar kompetensstöd samt stöd för att sätta upp och optimera kunders change process enligt ITIL. Leveransen kan ske som timpool, timbaserad eller projekt orienterad beroende på vad vi skall göra.
Exempel på uppdrag kan vara:

  • Hjälp med att sätta upp ,  anpassa Er Change hanteringsprocess och rutiner för Er IT-support verksamhet.
  • Hjälp med att utföra Change hantering i Er IT-support verksamhet.
  • Coachning och mentorskap inom change hantering.