Effektiv IT Administration

Vi hjälper dig att analysera behovet av IT-stöd som underlättar administreringen och hanteringen av dina system:

  • Användare- och skrivarhantering
  • Batchhantering och regelbundna driftrutiner
  • Backuphantering
  • Störnings- och felhantering
  • Planering & Koordinering