IT Service support

Inom området IT Systemsupport erbjuder Proema leverantörsoberoende tjänster i form av Analys/Benchmarking, Kravspecifikation, Upphandling och Projektledning. Vi har lång erfarenhet av Systemimplementation, Driftsövervakning, IT Konsolidering, Effektiv IT Administration och OpenVMS där vårt mål alltid är att leverera stöd till våra kunder som

  • Anpassar era IT-tjänster efter verksamhetens befintliga och framtida behov.
  • Långsiktigt minskar kostnaderna för leverans av IT-tjänster.
  • Förbättra kvaliteten på de levererade IT-tjänsterna.

Läs mer under respektive underrubrik.