Processinförande

Vi är certifierade inom ITIL version 3 och 2 vilket gör att vi kan leverera våra IT Service Managment tjänster med hela ITIL-ramverket i åtanke eller som rena förbättringsåtgärder utan krav på uppsättning av den i ITIL definierade processen.

 Analys – Var befinner sig ert företag och var ska man börja? En genomgång av er verksamhet utifrån ITIL perspektiv. Själva analysen utförs genom intervjuer, genomgång av befintlig dokumentation och de system man har till hjälp för att leverera tjänsten. Analysen spänner över hela organisationen eller inom i ett specifikt problemområde.

Implementation – För er som vill ha hjälp med att tillämpa ITIL. Tjänsten kan vara en naturlig och planerad uppföljare på ITIL Analys där man inför de förändringar som identifierats som nödvändiga. Det kan också vara en mindre insats vid införandet av en specifik process.

Benchmarking and follow-ups – Vi kan hjälpa Er och följa upp och testa Era service management processer och ge förslag till förbättringar och hur man går vidare i sitt ITIL genomförande. Utförs som projektaktivitet inom en eller flera av Era service management processer.

Mentorskap & coachning – Om ni har påbörjat arbetet med att tillämpa ITIL och behöver någon att utbyta idéer med eller om ni känner att ni kört fast. Vi står till ert förfogande under er implementering av ITIL. Kortare uppdrag med fokus på en specifik process eller mer mentorliknande insatser. Vi har lång och bred erfarenhet gällande frågor inom IT support och IT drift och specialister inom SLM och SLA hantering.
Rollstöd – Återgår teamen till att göra som förut eller står ni inför utrullningen av en betydande processförändring? Ta in oss som rollstöd för att stärka införandet. Ett rollstöd kan placeras i 1rst line eller 2nd line och genom sin erfarenhet av ITIL stödja och förstärka införandet. Ett rollstöd kan även hjälpa till i kommunikationen med kunder/användare så att de förstår fördelarna med förändringen.