Avtalshantering

Vi kan hjälpa till och gå igenom alla era IT leverantörsavtal, underleverantörs som att etablera processer att administrera och underhålla hanteringen av leverantörer och leverantörsavtal så att de optimalt levererar till Era IT tjänster.
Stödja Er inom Ert arbete med:

  • Upprättande och underhåll av leverantörspolicy.
  • Upprättande och underhåll av leverantör och leverantörsavtals databas.
  • Processerna kring kontrakthantering (upprättande, förnyelse, review, uppsägning).
  • Design och underhåll av standardkontrakt, standardvillkor, regler.