IT Affärsutveckling

För att IT skall kunna stödja affärsverksamheten med affärsnytta och tillhandahålla kostnadseffektiva och värde adderande IT-tjänster erbjuder Proema tjänster i form av kompetensstöd, projektledning, koordinering, utbildning och mentorskap inom ITIL och IT Service Management för att:

  • Utveckla och anpassa IT-tjänster efter verksamhetens befintliga och framtida behov.
  • Långsiktigt minska kostnaderna för leverans av IT-tjänster.
  • Förbättra kvaliteten på de levererade IT-tjänsterna.

Läs mer under våra underrubriker.