Proema Sweden

FÖRETAGET

Företaget bildades januari år 2000 så vi är ett bland millenniets allra första företag! Proema ägs av Jan Andersson och Peter Lindbergh. Vi satsar hårt på att IT skall kunna stödja affärsverksamheten och tillhandahålla kostnadseffektiva och värdeadderande IT-tjänster. Vi erbjuder tjänster som Projektledning, Koordinering och Mentorskap inom ITIL och IT Service Management för att anpassa IT-tjänster efter verksamhetens behov, långsiktigt minska kostnaderna och förbättra kvaliteten.

VÅR VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Vision: “Vi möjliggör framtidens vinnare
genom att leverera en IT-infrastruktur som är optimerad, tillförlitlig och anpassad till våra kunders kärnverksamhet”

Affärsidé: I kundens IT-verksamhet skapar och förbättrar vi
kundanpassade IT-miljöer och arbetssätt. Vi levererar projektledning och konsulttjänster med hög kompetens och lång erfarenhet.